Løbende Virksomhedsrådgivning til en fast månedlig pris

Kan du skrive en investorplan? For vi har en forretningside som vi tror 200% på.. 

Business people advisors talk, planning analyze investment and marketing on a tablet in the office.

Lød en begejstret stemme i WhatsApp ‘en og frem tonede et smilende par. 

”Det vi har udviklet, er et helt unikt koncept indenfor personlig pleje, men for at kunne få det hele skudt i gang har vi brug for en investorplan, siger dem vi allerede har taget kontakt til, ”sagde de næsten i kor mens begejstringen lyste ud af dem. 

De fortsatte; ”altså vi har det hele i hovederne og skrevet lidt ned, men vi har brug for din hjælp til at få det hele ned i en rapport, så de investorer vi præsenterer materialet for, hurtigt kan sætte sig ind i ideen og se de mange muligheder vores unikke koncept byder på”.  

Det er altid spændende at blive kontaktet i relation til skrivning af en investorplan, for bag ideerne er der nogle engagerede og motiverede iværksættere som virkelig brænder for deres ide, og det smitter af når vi skal skrive investorplanen.  

Selve investorplanen kræver dog en hel del arbejde og skal være så konkret, informativ og professionel som mulig.  

En uformel regel siger at en investor bruger max. 3 minutter på at læse en investorplan igennem første gang, og er ideen ikke underbygget af aktuelle, opdaterede informationer og markedsdata, samt en grundig økonomisk beskrivelse med fokus på ROI, Return Of Investment og en køreplan efter investeringen evt. er foretaget, ja så bliver planen lagt over til ”nej tak”. 

Det er ikke nemt at finde investorer generelt, men vores opfattelse er at jo mere præcis investorplanen er formuleret, jo større er muligheden. 

Af planen skal det bl.a. klart fremgå hvad produktet/tjenesten er, hvad det unikke er i forhold til alle andre udbydere på markedet, konkurrentanalyse, vækstpotentialet over 5 år, organisationsbeskrivelse – hvem står bag ideen og hvilke baggrunde/uddannelser personerne bag har for at kunne tage ideen videre og virkeliggøre den, forventet økonomisk vækstkurve, ROI, og en grundig beskrivelse af i hvor høj grad man forventer investor skal deltage i driften, er man ene investor eller er der andre investorer med i projektet? Grafiske kurver med præcise forklaringer er også vigtigt at få med. 

Drifts-, likviditets- & omkostnings ”BudG(æ)t” er også med til at styrke indtrykket og sagligheden af hele idekonceptet, for ikke også at nævne salgs- og marketingsdelen, jo – der er mange ting der skal beskrives så kort, kontant og præcist som muligt. 

Min erfaring siger mig helt klart, at jo færre investorer ideen kræver, jo større er chancen for at man finder en. 

Det handler i høj grad om samarbejde, iværksætterne og os, når vi skal skrive en investorplan og det er vigtigt at vi husker at bruge de ord og formuleringer som folkene bag ideen benytter sig af, det gør den mere personlig. 

Under skrivefasen kommer vi med en hel del forslag til hvad der også kan/skal indgå i rapporten, så investorplanen bliver så beskrivende som mulig. Det kan være i relation til det beløb der er afsat til at starte en produktion – er det nok? Kan selve initieringsomkostningerne gøres mindre?   

Jo mere vi lærer den/dem der har fået ideen bedre at kende undervejs i skriveprocessen, jo mere de ser deres ide på nedskrevet papir, jo flere input får vi med i den endelige plan. 

Når vi har indsamlet alle de oplysninger vi ved der skal indgå i en investorplan, så gennemgår vi sammen indholdet og retter det til, så rapporten bliver så præcis som mulig, men det skal også skinne igennem at den her ide, ja det er der altså, i dette tilfælde, et par der er villige til at gå all in for, skal lykkes. 

Vi bruger typisk en uges tid, med kommunikation frem og tilbage undervejs, til at skrive en investorplan. 

Og vi glæder os hver eneste gang når vi hører at det faktisk er lykkedes at finde en eller flere investorer, for som land har vi brug for de her iværksættere, ide skabere, dem der brænder for at udvikle og finde på noget nyt, for uden dem går vi i stå. 

Har du også en ide som du brænder for at få skrevet en investorplan til? 

Så kontakt mig på pa@mazift.dk 

Del artiklen :