Virksomhedshandel: Sælg dit firma med professionel rådgivning

Vi hjælper dig med at sælge din virksomhed professionelt og effektivt. Vi yder kompetent rådgivning og erfaring til at håndtere alle aspekter ved virksomhedsoverdragelse, herunder generationsskifte, værdiansættelse og strategisk virksomhedskøb. 

Ved hjælp af vores specialiserede ekspertise og omfattende netværk introducerer vi kvalificerede købere, der matcher dine ønsker og behov. Vi håndterer hele salgsprocessen, fra det indledende overblik og markedsføring af virksomheden til kontraktforhandlinger og afslutning af transaktionen. 

Hvad er virksomhedshandel? 

Virksomhedshandel er processen med at købe, bytte eller sælge en eksisterende virksomhed. Det kan involvere både overdragelse af ejerskab, generationsskifte eller etablering af et nyt aktieselskab. Det kræver ofte professionel rådgivning, værdiansættelse og due diligence for at sikre, at processen ikke går glat. I den proces kan man også få hjælp til at strukturere handlen og dermed mindske risikoen og opnå bedst mulige resultater. 

Hvilke typer af virksomhedshandel hjælper Mazift med 

Hos Mazift kan vi hjælpe dig med alle former for virksomhedshandler, lige fra generationsskifte til værdiansættelse af virksomheden. Vi kan guide dig igennem processen med et virksomhedskøb, herunder udførelse af due diligence for at sikre, at du får mest muligt ud af handlen. Vi hjælper også med at strukturere ejerskabet af din virksomhed gennem vores rådgivningstjeneste. 

Vi arbejder med erhvervsadvokater og ejendomsmæglere så det rent formelle og juridiske er i orden.  

Skal du sælge din virksomhed? 

Går du med tanker om at sælge din virksomhed? 

Det er en stor beslutning at sælge sin virksomhed og det kræver mange personlige og økonomiske overvejelser frem til at beslutningen tages og ikke mindst, i selve salgsfasen, hvor de involverede parter som typisk er banken, køberen, advokaten, revisoren og ejendomshandleren skal orkestreres så forløbet følger den planlagte salgsfase. 

Det er derfor en god ide at have en din personlige virksomhedsmægler, som du er på hold med dig, når tingene skal gøres klart og sikre, at du får det bedst mulige ud af sælgerprocessen og ikke bliver kørt over af mere erfarene spillere. 

Kontakt os i dag, for at få mere at vide om, hvordan vi kan hjælpe dig med at sælge din virksomhed effektivt og professionelt. Vi hjælper dig med alt fra at strukturere processen til due diligence og ejerskab. 

Interim Management

Vi samler trådene undervejs i din virksomhedshandel 

Vi påtager os gerne rollen, på dine vegne, at sørge for at alle involverede parter tidsmæssigt overholder og følger den plan der er aftalt for salget af virksomheden, samt at det juridiske er på plads igennem hele processen. 

Vi indkalder til møder, følger op på de indgåede aftaler og sikrer at alle parter er opdaterede omkring forløbet og planlægger næste skridt i processen. 

Undgå tab ved salg af din virksomhed 

Ved enhver virksomhedshandel er det vigtigt at sikre sig mod tab. Det kan ske ved at foretage en grundig due diligence-proces og sørge for, at alle sider af transaktionen er blevet undersøgt og vurdering af købers finansielle kapacitet. Det er vigtigt at have professionel rådgivning for at forstå alle vilkår og kontrakter. Det anbefales desuden at strukturere transaktionen, således at de juridiske, økonomiske og skattemæssige aspekter overholdes, samt at værdiansætte virksomheden korrekt, så køberen ikke får uventede udgifter. Endelig bør man også være bevidst om eksempelvis skatteforhold, specielt generationsskifte skat, så man kan beskytte sine interesser og yderligere minimere risikoen for tab. 

Interim Management

Nøglen til en succesfuld virksomhedshandel 

Nøglen til succesfuld virksomhedshandel er at have et grundigt overblik over processen og sikre, at alle nødvendige elementer er afdækket og gennemført. Dette indebærer at få styr på generationsskiftet, få rådgivning og værdiansættelse, udføre due diligence og strukturere ejerskabet. Fokus på disse områder vil hjælpe dig med at analysere markedet, forhindre juridiske konflikter og forbedre forhandlerne for alle parter involveret. 

Vores netværk er til din rådighed 

Vores netværk af advokater, revisorer m.fl. stiller vi naturligvis til rådighed i forbindelse med salget. Foruden selve salgsprocessen er der også det rent skattemæssige der skal tages hensyn til, og her er det vigtigt at en revisor med speciale i skat ved salg af virksomheder, er med fra starten af forløbet. 

Interim Management

Vi er med før under og efter salget af din virksomhed 

[intro tekst] 

Sådan fungerer vores service

 • Vi maksimerer virksomhedens exitværdi 
  • I samarbejde med vores advokat og ejendomsmægler sørger vi for at alle dokumenterne er i orden så en handel kan igangsættes 
  • Du beslutter dig for at sælge din virksomhed og kontakter os 
  • Vi gennemgår din virksomhed sammen med dig og danner os et overblik  
  • Hvad skal din virksomhed koste? Vi drøfter prisen og bliver enige om en endelig pris 
  • Vi udarbejder salgsmateriale med fotos, virksomhedsbeskrivelse m.m. og sender salgsopstillingen rundt i vores netværk og egne SoMe m.m. 
  • Vi samler alle informationerne i en Due diligence rapport som vi gennemgår med dig 
Interim Management

Salg af virksomhed ved generationsskifte behøver ikke at være svært 

Skal din søn eller datter til at tage over for dig? Når et generationsskifte står for døren, er det vigtigt at overveje hvilke muligheder der er for salg af virksomheden. Det er ofte et omfattende arbejde at udarbejde en konkret plan for generationsskiftet, derfor er det vigtigt at man har en virksomhedsrådgiver, som kan hjælpe med hele processen fra start til slut. 

Det er ikke så let at sælge som man tror…. 

Vi oplever i mange tilfælde at en kunde ringer og meddeler at nu er han/hun klar til at sælge sin virksomhed, nu skal det være så lad os komme i gang. 

Men det at sælge en virksomhed er ikke en nem beslutning man tager over en weekend, det kræver mental forberedelse og det at “andre” skal videreføre ens virksomhed på en helt anden måde end den måde man selv har drevet virksomheden på, kunderne man oftest har kendt igennem mange år, det samme gælder leverandørerne og ikke mindst det personale man har haft og som man har lært at kende. 

Alle ovennævnte tanker skal man gøre sig inden man går i gang med en salgsproces, om det er et generationsskifte til familie eller til en fremmed, så er det en stor beslutning og man skal give sig selv god tid til at tænke det hele igennem flere gange. 

Derfor ved vi også at nogle pludselig fortryder processen og stopper hele processen. Det har vi stor forståelse for og sker det, så finder vi en økonomisk løsning herpå for det arbejde vi i Mazift har udført. 

Virksomhedssalg til udlandet 

Vores netværk tæller også eksperter i salg af virksomheder til udlandet. Man bør derfor overveje om ens virksomhed kan være interessant for en udenlandsk køber, det gælder f.eks. for keramikforme og tilhørende rettigheder, patenter m.m.