Løbende Virksomhedsrådgivning til en fast månedlig pris

Generationsskifte

Generationsskifte

Kom godt fra start og undgå skattemæssige fejl

Et vigtigt redskab

Generationsskifte er en proces, hvor ejeren af en eller flere virksomheder beslutter sig for overdragelse af ejerskab og ledelse af deres virksomheder og eventuelle ejendomme, til næste generation. Det er en kompleks proces at foretage generationsskifte, og det er vigtigt at overveje alle de juridiske, økonomiske og skattemæssige aspekter, der er nødvendige for at sikre en vellykket overgang. I denne artikel vil vi se nærmere på forklaringen af generationsskifte, samt hvad man skal overveje, hvis man forsøger at gennemføre en sådan proces. 

Rådgivning er nødvendigt for et generationsskifte 

Hos Mazift Consulting ved vi at et vellykket generationsskifte er af største betydning for såvel sælger som den nye ejer, typisk fordi der er nære familiemæssige bånd eller, at generationsskiftet sker til en ansat som har været i virksomheden i mange år. Vi ved også at en god generationsskifteproces kræver omhyggelig planlægning og det rette rådgivningsteam.  

Hvis du ikke sammensætter det rette team af specialiserede finansielle og juridiske eksperter, som har viden om generationsskifteprocessen, kan det ende med at du både taber penge, får bøder og går glip af store skattemæssige besparelser. 

Vi hjælper med at skabe finansielle projektplaner, der sikrer, at den nye generation har de nødvendige midler til at drive virksomheden. Vi sørger desuden for at overholde regler og love, der gælder for et generationsskifte. Vi er specialiserede i at identificere og håndtere relationelle problemer, der kan opstå mellem generationer og hjælper jer med at skabe en fælles mission og vision blandt de involverede generationer.

Vi har været i virksomhedsrådgivningsbranchen i mange år og ved, hvor vigtigt det er, at man har det rette rådgivningsteam for at sikre et succesfuldt generationsskifte. 

Forberedelse

Forbered dig bedst muligt til et generationsskifte

Generationsskifte kan være en stor og ikke mindst tidskrævende proces og der er mange bolde der løbende skal holdes i luften.  

Vi ved af erfaring at der også er en hel del personlige overvejelser man skal gøre sig, før man sætter generationsskiftet i gang. At generationsskifte en virksomhed som man, i langt de fleste tilfælde, har brugt mange år af sit arbejdsliv på at bygge op, ser sine egne værdier i, og ikke mindst lagt mange timer i dag efter dag, uge efter uge, år efter år og pludselig er dagligdagenes rytme væk.

Vi ved også fra erfaring at mange går igennem forskellige psykiske faser, fra klar overbevisning om at det er det rigtige at gøre her og nu, til undervejs at stoppe op og måske komme i tvivl? For det er en stor beslutning og det kræver at man dedikerer tid til processen, i Mazift tilbyder vi at være med hele vejen.  

Hos Mazift hjælper vi dig med at udvikle en strategi, der omfatter overdragelse af ledelse, viden og driftsprocesser, og tilrettelægge interne regler, procedurer og retningslinjer, der sikrer en effektiv overgang.  

Vi hjælper dig også med at involvere alle interessenter, herunder bestyrelse, ledelse, medarbejdere, kunder og leverandører, i processen.

Endelig hjælper vi dig med at kontrollere og evaluere processen løbende, så du kan undgå almindelige fejl, der ofte kan opstå ved et generationsskifte. 

Processen

Hvordan foregår et generationsskifte?

Et generationsskifte er et ejerskifte af en familie selskab til en ny ledelse eller familiemedlem. Det kan involvere både juridiske og økonomiske træk og er en kompleks proces. Processen indebærer ofte, at den ældste generation afhænder ledelsen og afstår kontrol af virksomheden. Den nye generation skal derefter påtage sig ledelsen og de forskellige opgaver som følge af generationsskiftet. 

Der er flere faser i et generationsskifte, bl.a. 

  • Planlægning af generationsskiftet skal forberedes i god tid og man skal huske at have sig selv mentalt med 
  • Overvejelser om hvem der skal overtage virksomheden? Er der nogle nøglemedarbejdere som skal følge med? Skal generationsskiftet ske glidende eller på en fastlagt dato? 
  • Skal nuværende ejer være med en tid efter overtagelsesdatoen? Hvilken pris skal der sælges til? Kontant betaling? 
  • Klargøring af virksomheden til salg, generationsskiftets struktur, overdragelse af aktiver og/eller andele, skattemæssige forhold skal afklares og optimeres 
  • Når virksomheden er klar til selve generationsskiftet, skal der udfærdiges forskellige dokumenter som et “Letter of intent”, fortrolighedserklæring, købsaftale m.fl. 

Vi samarbejder med dygtige erhvervsadvokater som sikrer dig et juridisk korrekt generationsskifteforløb, det er vigtigt at det juridiske er på plads.           

Undgå økonomiske tab

Overhold loven ved generationsskifte og undgå store økonomiske tab

Hvis man ikke overholder de lovgivningsmæssige krav i forbindelse med et generationsskifte, kan det resultere i økonomiske konsekvenser. Det kan for eksempel føre til en øget skattebyrde for den person, der køber virksomheden, eller for den person der sælger. Det kan også føre til, at der skal betales for manglende overholdelse af lovgivningen, som for eksempel straffeskat. Det kan endda resultere i, at virksomheden ikke kan overdrages, hvis de lovgivningsmæssige krav ikke overholdes. 

De skattemæsige fordele ved et generationsskifte

Dette er et godt eksempel på at en virksomhedsrådgiver bliver en investering i stedet for en udgift.  

Hos Mazift hjælper vi dig, i samarbejde med vores advokat, med at reducere skattepligtig indkomst. 

Vi arbejder konstant på at sikre dig de bedste skattefordele og at optimere din skattesituation.  

Business team analyzing income charts and graphs with laptop computers. Business analysis and strategy concepts discussing charts and graphs showing results of successful teamwork.