Generationsskiftet af en virksomhed er en af de mest komplekse proceser, der involverer mange overvejelser. Det er en væsentlig begivenhed for enhver virksomhedsejer, som kan involvere mange forskellige juraområder, heriblandt værdiansættelse, berigtigelse og overdragelse af virksomhedens aktiver. En advokat kan hjælpe med rådgivning og støtte gennem hele processen og være en klientens vigtigste allierede til at sikre at generationsskiftet sker på en sikker og effektiv måde. 

Vi går i dette blogindlæg i dybden med hvad du skal kigge efter, når du vælger en advokat, og hvad advokaten skal lave. 

Rigtig god læsning! 

advokat generationsskifte

Hvad er generationsskifte i relation til advokater? 

Generationsskifte i relation til advokater betyder at en advokat eller et advokatfirma, som har været ejet af samme familie i mange år, har et skift i ledelse, som overfører kontrollen fra den ældre generation til en yngre. Det sker typisk når den ældre generation er gået på pension eller er død. 

Et generationsskifte er ofte en stor beslutning for en advokat, da det indebærer at etablere nye forbindelser, forstå nye lovgivninger og kravene til klienter. Derudover skal man opretholde de retssager og relationer, som den ældre generation har opbygget. Det er derfor vigtigt, at man kender alle aspekter af generationsskiftet og har alle de nødvendige værktøjer og kompetencer, når man overtager ledelsen af et familieejet selskab. 

Advokaten er med, som mæglen der ingen følelsesmæssig relation har og derfor kan hjælpe med at sætte ord og fokus på de vigtige og mindre vigtige ting i forhold til den juriske og økonomiske del af et generationsskifte.. 

Hvilke dokumenter er nødvendige for at gennemføre et generationsskifte med en advokat? 

Der er mange dokumenter, der skal udfyldes og underskrives, når et generationsskifte skal gennemføres. Det er vigtigt, at alle dokumenterne er korrekt udfyldt og korrekt underskrevet for at sikre, at alle parter er på samme side. 

De vigtigste dokumenter, som du skal udfylde i forbindelse med et generationsskifte, er: 

 • En arvelov – dette dokument skal udfyldes af de involverede parter og beskriver, hvem der ejer eller skal eje aktiverne og ejendommene.
 • Skattemæssige dokumenter – disse skal udfyldes af skatteagenturet og af de involverede parter og omfatter oplysninger om eventuelle skattemæssige konsekvenser af generationsskiftet.
 • Testamente – hvis du ønsker at bestemme, hvordan dine aktiver skal håndteres efter din død, skal du udfærdige et testamente.
 • Kontrakter – disse skal udfyldes af den ældre generation og af den nye generation af advokater og bestemmer deres respektive rettigheder og forpligtelser.

En advokat kan være en stor hjælp i forbindelse med et generationsskifte. De kan hjælpe med at udfærdige og udfylde de nødvendige dokumenter og sørge for at alle parter er bekendt med deres rettigheder og forpligtelser. De kan også hjælpe med at overvåge retssager, varetage juridiske sager og give rådgivning om investeringer og forsikringer. En advokat kan hjælpe med at sikre, at generationsskiftet går let og glat, og de kan sikre, at alle parter får det bedst mulige resultat. 

Hvordan kan en advokat generationsskifte hjælpe? 

En advokat har mange forskellige værktøjer til at hjælpe med at sælge din virksomhed ved et generationsskifte. Først og fremmest kan advokaten hjælpe med at udarbejde detaljerede juridiske dokumenter, såsom købs- og salgsaftaler, sikkerhedsstillelser og andre dokumenter, der er nødvendige for at gennemføre en overdragelse. Advokaten vil være i stand til at hjælpe med værdiansættelse og berigtigelse af virksomheden, som er vigtige overvejelser, som både salgssiden og købersiden bør være opmærksomme på. 

Advokaten vil hjælpe klienten med at overholde alle de relevante regler og lovbeskyttelser, der gælder for generationsskiftet. Endelig vil advokaten kunne vejlede virksomhedsejeren om specialeområder, som kan have indflydelse på virksomhedsoverdragelse. 

Hvordan kan man planlægge et generationsskifte med en advokat? 

En god planlægning af et generationsskifte af en virksomhed eller ejendom kræver, at man får professionel bistand fra en advokat. Advokaten kan hjælpe med at sikre, at overdragelsen sker lovligt og effektivt. 

Når man planlægger et generationsskifte, er der et antal overvejelser, man skal gøre sig: 

 1. Først og fremmest skal man overveje, hvad der er det bedste for virksomheden og dens ejer. Det betyder, at man skal finde ud af, hvilke lovmæssige rammer der er på plads, udføre en værdiansættelse af virksomheden, der skal overdrages, bestemme, hvordan den korrekte overdragelse skal foregå, og hvorvidt overdrageren skal få udbetalt en kompensation.  
 2. Derudover skal man også sikre, at alle myndigheder er korrekt informeret om overdragelsen. 

En advokat vil hjælpe med at sikre, at alle disse overvejelser tages hensyn til, og at alle dokumenter er præcise. Advokaten kan også vejlede om de forskellige lovmæssige rammer, som skal overholdes. 

Er der lovmæssige begrænsninger for et generationsskifte? 

Generationsskifte kan være en kompleks proces, der indebærer mange lovmæssige begrænsninger. Lovgivningen bestemmer de specifikke procedurer, der skal følges, når en virksomhed skal overdrages fra en generation til en anden. Det er vigtigt at overveje lovgivning, før et generationsskifte gennemføres. 

Der er mange forskellige lovmæssige overvejelser, som en virksomhedsejer skal tage i betragtning, når de overvejer et generationsskifte. Disse inkluderer værdiansættelse af virksomheden, korrekt berigtigelse og specialeområder, såsom familieudgifter, arbejdsforhold og pensionsordninger. 

Det er vigtigt, at virksomhedsejere bør få juridisk bistand fra en specialist, der har erfaring med generationsskifte, for at sikre, at processen følger gældende lovgivning. Dette hjælper også med at sikre, at der ikke opstår tvister eller uforudsete problemer i fremtiden. En advokat vil kunne vejlede klienter om de lovmæssige bøder for generationsskifte og give yderligere rådgivning omkring dette. 

Hvilke skatter skal betales ved et generationsskifte? 

Ved et generationsskifte medfører det ofte økonomiske konsekvenser for virksomhedsejeren. Herunder kan der være skatter, som skal betales ved overdragelsen af en virksomhed. Dette varierer dog meget alt efter virksomhedens størrelse og kompleksitet, og de juridiske og økonomiske overvejelser, der bør gøres.  

Her er nogle af de typer skatter, der skal betales ved et generationsskifte:  

 1. arvelod 
 2. arveafgift 
 3. kapitalafkastskat 
 4. selskabsskat 
 5. værdiansættelse 
 6. berigtigelser.  

Derudover er der specielle skatter, som kun gælder for virksomhedsoverdragelser. Det er derfor vigtigt, at man som client konsulterer en fagmand eller ekspert på området, som kan vejlede om de forskellige specialeområder og skatter. 

Hvad er fordelene ved at udføre et generationsskifte med en advokat? 

At gennemføre et generationsskifte med en advokat er et godt valg for både virksomhedsejeren og den kommende ejer. En advokat tilbyder flere fordele, da de har specialviden inden for jura og erhvervsret, som gør dem i stand til at støtte dig med værdiansættelser, berigtigelser og andre overvejelser om en overdragelse. 

En advokat kan også give den nye ejer rådgivning og bistand omkring juridiske og økonomiske forhold, der er relateret til virksomheden.  

Disse forhold kunne være: 

 1. kontrakter 
 2. aftaler 
 3. skatter 
 4. lovgivning 
 5. arbejdsret m.m.  

En advokat vil derudover kunne hjælpe virksomhedsejeren med at navigere gennem lovgivningen og krav, der er nødvendige for at gennemføre overdragelsen. 

Alt i alt har en advokat mulighed for at støtte og guide dig igennem en virksomhedsoverdragelse og sikre, at overdragelsen sker på en lovlig og gennemtænkt måde. 

Hvilke typiske fejl bør man undgå ved et generationsskifte? 

Ved et generationsskifte er det vigtigt at gøre nøje overvejelser og træffe de rigtige beslutninger for at sikre, at processen gennemføres uden fejl. Der er dog en række typiske fejl, som man bør undgå for at sikre, at generationsskiftet forløber så gnidningsfrit som muligt. 

 1. Du bør investere tid og energi i en grundig værdiansættelse af virksomheden. Det er afgørende, at den nuværende virksomhedsejer får en realistisk vurdering af virksomhedens værdi, således at eventuelle skatter og omkostninger bliver korrekt beregnet. 
 2. Virksomhedsejeren bør sikre sig, at alle ændringer, der træffes under overdragelsen, er lovlige og forsvarlige. Dette inkluderer undersøgelse af eventuelle specialeområder, som f.eks. retssager eller kontrakter.  
 3. Du bør være opmærksom på, at alle papirer og dokumenter der relaterer til virksomheden er korrekte og fuldstændige. 

Ved at bruge en advokat kan man sikre, at alle disse forhold er taget højde for, og at virksomhedsoverdragelsen forløber så gnidningsfrit og lovligt som muligt. 

Hvad er den gennemsnitlige pris for et generationsskifte? 

Det korte svar er, at der ikke er nogen gennemsnitlig pris for et generationsskifte. Prisen afhænger af mange faktorer, herunder virksomhedens størrelse og kompleksitet, den gæld og ejendom som virksomheden ejer, det traditionelle forløb som kræves til overdragelsen, den eller de specialeområder som kræver opmærksomhed, samt klientens ønsker og behov. 

Værdiansættelse af virksomheden er uundgåelig, og skal ske som et første skridt, og det vil ofte omfatte et udvalg af teknikker, herunder et regnskabsmæssigt vurderingsværktøj, som beregner værdien på basis af de finansielle nøgletal. 

Derudover skal der tages højde for andre overvejelser, herunder strukturering af selskabet, økonomiske, jura og skattejuridiske konsekvenser, som prisen for generationsskiftet vil tage højde for. 

Hvilke kontraktlige forpligtelser skal indgå i et generationsskifte? 

Hvis en virksomhed ejer ønsker at overdrage sin virksomhed til en ny ejer, skal de indgå en række kontraktlige forpligtelser for at beskytte begge parters interesser. Disse forpligtelser kan være meget komplekse og kræver kyndig juridisk rådgivning. 

Når de kontraktlige forpligtelser er etableret, skal ejeren og den kommende ejer overveje specialeområdet såsom kontraktens løbetid, købspris og værdiansættelse, due diligence, finansiering og betalinger, overdragelse og berigtigelse af aktiver, forpligtelser, fordringer, skatter og andre forhold. 

En erfaren virksomhedsejer bør engagere en kvalificeret advokat til at hjælpe med at udarbejde kontraktens detaljer og til at give kyndig rådgivning om hvordan man bedst skal gennemføre generationsskiftet. 

Konklusion 

En effektiv og lovlig overdragelse af en virksomhed kræver korrekt dokumentation og viden om de kontraktlige forpligtelser, der skal indgå i generationsskiftet. Det er afgørende at engagere en erfaren advokat, som har specialeområder i virksomhedsoverdragelser, for at sikre at alle kontraktlige forpligtelser er korrekt udarbejdet og overholdt. Værdiansættelse af virksomheden kræver også kyndig juridisk rådgivning for at sikre, at generationsskiftet forløber gnidningsfrit. Det er afgørende for virksomhedsejeren at forstå alle de kompleksiteter, der er forbundet med generationsskiftet, for at sikre en smertefri og vellykket overdragelse af virksomheden.