Priser

Spændende og lærerige foredrag og workshops

Priser

Sådan samarbejder vi

Det første møde er gratis

Det første møde er gratis og vi har afsat 1½ – 2 timer til virksomheden.

Ansvarsfraskrivelse og tavshed herunder GDPR. Vi indhenter information fra virksomheden/koncernen og vi analyserer offentliggjorte

Regnskaber med henblik på rentabilitet, likviditet og soliditet, sådan at vi har en indikation af hvilken situation virksomheden er i.

 Efterfølgende møder:

Afhænger naturligvis af hvilke ønsker virksomheden har til os, i relation til de områder som ejeren/ejerkredsen vil have sat fokus på.

Hvad er aktuelt for indehaveren, rapportering i form af vores ”virksomhedsbog” – hvor vi skriver referater og underskriver, det gælder

både os og virksomheden, sådan at vi altid kan gå tilbage og se hvilke og på grundlag af, vi har taget de respektive beslutninger.

Vi opdaterer løbende ”bogen” i hele samarbejdsprocessen.

Hvilke områder skal vi fokusere på? Det kan være opstart, udvikling, internationalisering, TurnAround, generationsskifte, rekonstruktion.

Når områderne er udvalgt fremsender vi et tilbud, baseret på vores forventede timeforbrug og forslag til hvordan vi sammen kan løse virksomhedens angivne punkter.

Mødebeskrivelse

Alle møder bliver med en indkaldelse, en dagsorden og alle møder afsluttes med spørgsmålet om det gav mening og herefter dokumentation

i virksomhedsbogen. Vi beregner 0,5 time til mødeforberedelse og 1 time efter mødeafslutningen.

Tidsforbrug i forbindelse med fysiske møder kan være forskelligt. Vi kan hjælpe med at rapportering til banken og andre eksterne enheder hvis dette ønskes.

Det er vigtigt for os, i tæt samarbejde med virksomheden, løbende at evaluere hvad de giver mening og om vi skal tilpasse konceptet.

En typisk indkaldelse ser sådan ud:

  1. referat fra sidste møde og opsummering
  2. hvad sker der aktuelt i virksomheden og er der behov for opdatering af virksomhedsplanen?
  3. rapportering fra revisor, gennemgang af månedsbalancen, hvor står vi lige nu?
  4. Har banken behov for noget opdateret materiale?
  5. Hvad skal vi fokusere på af arbejdsopgaver i den kommende periode?
  6. eventuelt og næste møde

Pris pr. time? Klippekort på 10 eller 20 timer? Eller streaming-løsningen?

Timepris

Ved længerevarende engagementer udarbejder vi et tilbud som vi fremsender når arbejdsopgaverne er specificerede

og vi kender indholdet. Dette er ofte en fordel i relation til opgaver der forventes at strække sig over en lidt længere periode.

Klippekort

Vi kan enten tilbyde en engangsløsning med et fastsat aftalt antal timer (klippekort), 10 eller 20 timers klippekort som er gyldigt i et år fra købsdatoen, som du kan bruge når du har behov for rådgivning.

Ikke brugte timer kan ikke overføres til nyt klippekort ved det oprindelige klippekorts udløb.

Streamingløsning?

Vores streamingløsning giver dig mulighed for et fast månedligt timeantal forbrug, efter klippekort konceptet,

i denne løsning kan du kontakte os mandag til torsdag online mellem 09.00 – 12.00, eventuelle møder afholdes

om eftermiddagen.

Streamingløsningen er et godt alternativ til en formel bestyrelse, men stadig med mulighed for inddragelse af netværk til forskellige eksterne løsninger. Det kan f.eks. være ”Mazift Office” løsningen men også andre.

Alle betalinger er upfront.