Løbende Virksomhedsrådgivning til en fast månedlig pris

Priser

Priser

Samarbejde og priser

Sådan samarbejder vi

De første møder er altid gratis 

Det første møde er gratis og vi har afsat 1½ – 2 timer til virksomheden. 

Hvis der er behov for yderligere opfølgning og definition af vores opgaver, for at få det hele på plads, er disse møder naturligvis også gratis. 

Ansvarsfraskrivelse og tavshed herunder GDPR.  

Vi indhenter information fra virksomheden/koncernen og vi analyserer offentliggjorte regnskaber med henblik på rentabilitet, likviditet og soliditet, sådan at vi har en indikation af hvilken situation virksomheden er i. 

Efterfølgende møder 

Afhænger naturligvis af hvilke ønsker virksomheden har til os, i relation til de områder som ejeren/ejerkredsen vil have sat fokus på. 

Hvad er aktuelt for indehaveren, rapportering i form af vores ”virksomhedsbog” – hvor vi skriver referater og underskriver, det gælder både os og virksomheden, sådan at vi altid kan gå tilbage og se hvilke og på grundlag af, vi har taget de respektive beslutninger. 

Vi opdaterer løbende ”bogen” i hele samarbejdsprocessen. 

Hvilke områder skal vi fokusere på? Det kan være opstart, udvikling, turnaround, generationsskifte, rekonstruktion. 

Når områderne er udvalgt fremsender vi et tilbud, baseret på vores forventede timeforbrug og forslag til hvordan vi sammen kan løse virksomhedens angivne punkter. 

 

Mødebeskrivelse

Alle møder bliver med en indkaldelse, en dagsorden og alle møder afsluttes med spørgsmålet om det gav mening og herefter dokumentation i virksomhedsbogen. Vi beregner 0,5 time til mødeforberedelse og 1 time efter mødeafslutningen. 

Tidsforbrug i forbindelse med fysiske møder kan være forskelligt. Vi kan hjælpe med at rapportering til banken og andre eksterne enheder hvis dette ønskes. 

Det er vigtigt for os, i tæt samarbejde med virksomheden, løbende at evaluere hvad de giver mening og om vi skal tilpasse konceptet. 

En typisk indkaldelse ser sådan ud
  1. referat fra sidste møde og opsummering
  2. hvad sker der aktuelt i virksomheden og er der behov for opdatering af virksomhedsplanen?
  3. rapportering fra revisor, gennemgang af månedsbalancen, hvor står vi lige nu?
  4. Har banken behov for noget opdateret materiale?
  5. Hvad skal vi fokusere på af arbejdsopgaver i den kommende periode?
  6. Eventuelt og næste møde

Tilpasset Dit behov

Abonnements-ordning? Klippekort på 10 eller 20 timer? Længerevarende engagement?

Månedlig abonnementsordning?

Vi tilbyder en løsning med et løbende samarbejde hvor vi kommer med erfaring, struktur samt et stort netværk. Vi har erfaring med at tage møder med bank, større kunder, leverandører og medarbejdere. Uanset om der er etableret en professionel bestyrelse, advisory board eller det er ejer som sidder med alle beslutninger så vil vi kunne tilbyde sparring og brug af netværk. Det er som udgangspunkt et løbende abonnement med en månedlig betaling. Aftalen kan altid opsiges hvis det ikke giver værdi for virksomheden. 

Pris 
kr. 2.100,- mdr / op til 3 timer 

Længerevarende engagement 

Ved længerevarende engagementer udarbejder vi et tilbud som vi fremsender når arbejdsopgaverne er specificerede og vi kender indholdet. Dette er ofte en fordel i relation til opgaver der forventes at strække sig over en lidt længere periode. 

Pris:  Efter aftale