Løbende Virksomhedsrådgivning til en fast månedlig pris

Turnaround

Turnaround

Turnaround af din virksomhed

Virksomheds Turnaround

Som virksomhed er der mange årsager til at man pludselig står i en udfordrende situation. Det kan være rent økonomisk, ledelsesmæssigt eller andre uforudsete hændelser der stiller virksomheden i en kritisk situation. 

Det kan vise sig at være nødvendigt med en Virksomheds Turn Around og alt hvad det indebærer. 

En Virksomheds Turnaround er ofte en lidt krævende proces hvor hele virksomheden skal gennemgås og fokus rettes mod de områder som, direkte eller indirekte, er årsagen til at man befinder sig i situationen. 

Det kræver knowhow og ekspertise, og ikke mindst et godt og solidt netværk, som vi kan tilbyde dig her i Mazift Consulting. 

Når vi udarbejder en virksomheds Turnaround fokuserer vi både på den kortsigtede såvel som den langsigtede løsning. 

Hvad er udfordringen her og nu?

I relation til en udfordrende økonomisk situation, er det vigtigt at informere leverandører om situationen. Det er vores erfaring at jo hurtigere og mere konkret man også informerer sine kreditorer, jo mere accept og forståelse er der for at finde løsninger nu og her.

En gennemgang af debitorer og betalingsbetingelser, muligheder for salg af varelager til en mindre rabatteret pris, opdateret overblik over den aktuelle økonomiske situation m.m., er typiske områder vi samler sammen og sammen med ejeren danner os et overblik over.

Vi deltager også gerne i møderne med banken, revisoren, kreditorerne m.fl. og vi underretter og informerer også gerne medarbejder om situationen og hvad vores forslag til planer er for at virksomheden kommer videre.

Opbakning fra samarbejdspartnere

I en udfordret situation for virksomheden, er det vigtigt at have nogle kompetente samarbejdspartnere tæt på virksomheden. 

 Kommunikationen til bank, revisor og advokat er ofte tidskrævende, men har stor vigtighed i det en reel rapportering giver samarbejdspartnerne mulighed for hurtigere at kunne agere, foreslå løsninger og agere ud fra de rammer den respektive partners område dækker over, og her kan vi i Mazift Consulting tilbyde, i tæt samarbejde med virksomhedsejeren, at stå for kommunikation, opfølgning m.m.