Løbende Virksomhedsrådgivning til en fast månedlig pris

Advisory board: Effektiv opbygning trin for trin

Financial analysts analyze business financial reports on digital tablet planning investment project

Flere og flere virksomheder gør brug af muligheden for at have et Advisory Board som en form for “bestyrelse”. Forskellen er, at en bestyrelse er lovpligtig i A/S men ikke i de resterende selskabsformer. Som udgangspunkt er en bestyrelse i et A/S lønnet med en fast årlig betaling, det skal ses i sammenhæng med at der også følger en særdeles ansvarsfuld og ikke mindst ansvarspådragende funktion med, den sidste kan man tegne en forsikring imod, hvilket næsten alle bestyrelsesmedlemmer gør i dag.

Bestyrelsen har tilsynspligt med virksomheden og er derfor underlagt forskellige retningslinjer, bl.a. vælges en formand.

Der findes flere Advisory Board kursus udbydere af bestyrelseskurser over hele landet.

Sammensætningen af et Advisory Board er vejen til succes for din virksomhed

En vigtig del af det at drive en virksomhed er at have nogle dygtige folk omkring sig, det gælder både ansatte og eksternt tillknyttede som f.eks. revisor og advokat.

De reguleringer som sker i Selskabsstyrelsen , en lov der regulerer aktie- og anpartsselskabers stiftelse og struktur, er også en indirekte del af det juridisk ansvar man som virksomhedsejer skal kende til. Reglerne fremgår af erhvervsstyrelsens hjemmeside, her finder man løbende generel info om de regler der gælder for selskabets virksomhed.

Moderne ledere er i dag meget åbne overfor at tilknytte erhvervs rådgivere, fra f.eks. Mazift Consulting ApS, for dermed at have en uvildig til rådgivning og sparring.

Mange ledere har et stort netværk, en gruppe af mennesker man kender godt indenfor sit fagområde, men det at kunne tale åbent og ærligt om virksomhedens udfordringer, vækstmuligheder, store beslutninger m.m. er typisk ikke en samtale med tager med sit netværk, men en man tager med en virksomhedsrådgiver eller et Advisory Board i fortrolighed.

Ligesom med en bestyrelse, ja så er det ejeren/ejerkredsen der selv bestemmer hvem der skal sidde i bestyrelsen/Advisory Board. I starten af 00`erne bestod en bestyrelse, specielt i de mindre selskaber, af familie og venner og funktionen blev mere set som anledningen til en hyggelig kom sammen hvor man “lige fik klaret det formelle”.

Advisory Board som supplerer dig som leder

Tiderne er skiftet og i dag er det stort set bankernes generelle anbefaling at tilknytte en erhvervsrådgiver eller etablere et Advisory Board .

Det er vigtigt at man som ejerleder tør blive “udfordret” af dem man vælger til sit Advisory Board.

Det kan være svært for rigtig mange at få kritik for sit arbejde, specielt når man er ejerleder, for “det er mig der bestemmer”, hvilket jo er rigtigt nok. I det daglige har man ledelsen, både overfor sine medarbejdere og rent juridisk, roller der pr. automatik sætter en øverst i ledelses pyramiden. Derfor er det vigtigt, inden man sammensætter et Advisory Board, klart definerer, hvilke områder man gerne ser sin virksomhed styrket indenfor, sådan at de personer der bliver en del af ens Advisory Board, har præcis de kompetencer som kan bringe virksomheden fremad.

Et par af nøgleordene for et succesfuldt samarbejde er tillid og fortrolighed og et højt engagementsniveau. Jo mere professionelt man sætter sit Advisory Board, desto større er chancen for at virksomheden bliver endnu mere succesfuld.

Hvad er formålet med et Advisory Board?

Et advisory board, også kendt som et rådgivende udvalg, har til formål at levere ekspertise, rådgivning og strategisk vejledning til en virksomhed eller organisation. Dets vigtigste formål er at hjælpe virksomheden med at træffe bedre beslutninger og opnå større succes.

Et advisory board består normalt af en gruppe erfarne og kyndige personer, der har specialiseret viden og erfaring inden for relevante områder for virksomheden. Disse medlemmer kan være tidligere ledere, industrieksperter, investorer, Virksomhedsrådgiver, eller personer med en særlig ekspertise inden for f.eks. teknologi, marketing eller økonomi.

Formålet med et advisory board er at tilbyde en uafhængig og objektiv synsvinkel på virksomhedens strategi, drift og beslutninger. Medlemmerne kan bidrage med unikke perspektiver, indsigt og erfaringer, som virksomhedens ledelse måske ikke har. Dette kan være særlig værdifuldt i en hurtigt skiftende og konkurrencepræget forretningsverden.

Advisory boardet fungerer som en ressource for virksomhedens ejerleder eller bestyrelse. De kan give uvildig rådgivning og perspektiv, baseret på deres ekspertise og erfaring. Dette kan hjælpe virksomheden med at identificere og tackle udfordringer, udnytte vækstmuligheder og træffe strategiske beslutninger.

De kan introducere virksomheden til potentielle kunder, samarbejdspartnere eller investorer, og dermed hjælpe med at styrke virksomhedens vækst og succes.

Advisory boardet kan også bidrage til at forbedre virksomhedens image og troværdighed, ved at have anerkendte og erfarne individer tilknyttet boardet sender virksomheden et signal om, at den er seriøs og engageret i sin succes.

Dette kan være med til at tiltrække investorer, kunder og talentfulde medarbejdere. En anden fordel ved et advisory board er, at det kan bidrage til virksomhedens innovation og udvikling.

Medlemmerne kan bringe nye ideer, perspektiver og trends til bordet, som kan hjælpe virksomheden med at forblive konkurrencedygtig og følge med i markedets udvikling. Advisory boardet kan også være med til at opbygge og styrke virksomhedens ledelsesteam. Ved at have eksterne rådgivere med forskellige kompetencer og erfaringer kan virksomhedens ledelse få adgang til nye perspektiv.

Et advisory board kan fungere som et værdifuldt aktiv for enhver virksomhed eller organisation. Jo mere professionelt man sammensætter sit advisory board, desto større er chancen for at virksomheden bliver endnu mere succesfuld.

Hvordan fungerer et advisory board?

Funktionen af advisory boardet kan variere afhængigt af virksomhedens behov og formål. Typisk vil advisory boardet mødes regelmæssigt, f.eks. kvartalsvis eller halvårligt. Medlemmerne kan være tidligere erhvervsledere, iværksættere, eksperter inden for specifikke områder eller personer med stor erfaring indenfor en branche eller sektor.

Advisory boardet mødes regelmæssigt for at diskutere virksomhedens Virksomhedsstrategi , udfordringer og muligheder. De leverer feedback, rådgivning og forslag til, hvordan virksomheden kan håndtere forskellige situationer og træffe de bedste beslutninger.

Medlemmerne kan også agere som mentorer for virksomhedens ledelsesteam og støtte dem i deres udvikling og vækst. Advisory boardet kan have forskellige roller afhængigt af virksomhedens behov.

De kan hjælpe med at identificere og tackle udfordringer, udnytte vækstmuligheder, etablere partnerskaber, finde investorer eller styrke virksomhedens image. Deres primære formål er at hjælpe virksomheden med at opnå større succes og nå sine mål.

Advisory boardet kan også bidrage til at forbedre virksomhedens image og troværdighed. Ved at have anerkendte og erfarne personer tilknyttet boardet sender virksomheden et signal om, at den tager sin succes og udvikling alvorligt. Dette kan være med til at tiltrække investorer, kunder og talentfulde medarbejdere.

Et advisory board kan også være en værdifuld ressource for større virksomheder, der allerede har et ledelsesteam. Medlemmerne af advisory boardet kan bringe nye perspektiver og idéer ind i virksomheden, hvilket kan være med til at sikre, at den forbliver konkurrencedygtig og følger med i markedets udvikling.

Hvem kan være medlem af et advisory board?

Et advisory board består normalt af en gruppe Virksomhedsrådgiver, der tilbyder ekspertise og rådgivning til virksomheder . Medlemmerne af et advisory board kan være enkeltpersoner eller repræsentanter fra forskellige erhverv, fagområder eller industrier.

Det er vigtigt, at medlemmerne af advisory boardet har en bred vifte af kompetencer og erfaringer, der kan supplere virksomhedens ledelsesteam. Det kan inkludere personer med ekspertise inden for finans, jura, marketing, teknologi, forretningsudvikling, økonomi og andre relevante områder.

Medlemmerne af advisory boardet bør også have en vis forståelse for Virksomhedsstrategi, samt være i stand til at arbejde godt sammen med virksomhedens ledelsesteam og andre interessenter.

Hvad er forskellen mellem en bestyrelse og et advisory board?

Bestyrelsen og advisory boardet er to forskellige typer af organer, der bruges i virksomheder og organisationer til at tilvejebringe ekspertise og rådgivning. Forskellen mellem dem ligger primært i deres rolle og beføjelser.

En bestyrelse er normalt et lovmæssigt krav i mange virksomheder og organisationer. Den er ansvarlig for at træffe beslutninger og styre virksomhedens overordnede strategi og drift. Bestyrelsen består af valgte eller udpegede medlemmer, der typisk har en formel aftale og kontrollerer og repræsenterer ejerne eller aktionærerne. Bestyrelsen har beføjelse til at træffe beslutninger og påvirke retningen af virksomheden.

På den anden side er et advisory board en gruppe af eksterne eksperter eller rådgivere, der ikke har nogen formel myndighed eller beføjelser til at træffe beslutninger i virksomheden. Advisory boardet er normalt sammensat af erfarne fagfolk eller industrieksperter, der tilbyder deres specialviden og rådgivning til virksomhedsledere.

Bestyrelsen

En bestyrelse er ansvarlig for at træffe beslutninger og tage ledelsen i virksomhedens overordnede strategi og drift. Bestyrelsen har normalt beføjelse til at træffe beslutninger på vegne af virksomheden og kan have en direkte indflydelse på dens daglige drift og ledelse. Bestyrelsen består normalt af interne og eksterne medlemmer, herunder virksomhedens ledelsesteam, investorer og eksperter inden for relevante områder.

Et advisory board derimod har ikke beføjelse til at træffe beslutninger på vegne af virksomheden. Dets primære rolle er at rådgive og give ekspertise til virksomhedens ledelsesteam og beslutningstagere. Advisory boardet har ikke den samme formelle struktur som en bestyrelse og kan være mere fleksibelt i sin sammensætning og funktion. Medlemmerne af advisory boardet kan være eksterne rådgivere, konsulenter eller eksperter inden for specifikke områder, der kan bringe værdifuld indsigt og perspektiver til virksomheden.

En bestyrelse og et advisory board kan begge være værdifulde ressourcer for en virksomhed, men der er forskelle i deres roller og beføjelser. Mens bestyrelsen har formel myndighed og beføjelse til at træffe beslutninger og styre virksomheden, har advisory boardet en mere rådgivende og konsulentrolle.

Advisory boardet tilbyder ekspertise og Virksomhedsrådgivning, men har ikke beføjelse til at træffe beslutninger eller påvirke virksomhedens drift direkte. Advisory boardet kan dog stadig have indflydelse på virksomhedens strategi og beslutninger gennem deres rådgivning og perspektiver. En bestyrelse og et advisory board kan komplementere hinanden og skabe værdi for virksomheden på forskellige måder. Bestyrelsen kan fokusere på den overordnede governance og strategi, mens advisory boardet kan tilbyde specialviden og perspektiver på specifikke områder eller udfordre.

Eksterne rådgivere

Et advisory board består normalt af en gruppe eksterne rådgivere, der tilbyder ekspertise og rådgivning til virksomheder. Medlemmerne af et advisory board kan være enkeltpersoner eller repræsentanter fra forskellige erhverv, fagområder eller industrier. Typisk vil medlemmerne have en høj grad af ekspertise og erfaring inden for deres respektive områder, og de vil kunne bidrage med værdifulde indsigter og perspektiver til virksomheden.

Hvordan finder man medlemmer til et advisory board?

At finde medlemmer til et advisory board kan være en udfordrende opgave, men det er afgørende at vælge de rette personer, der kan bidrage med deres ekspertise og rådgivning til virksomhedens succes. Her er nogle trin, der kan hjælpe dig med at finde de rette medlemmer til dit advisory board:

 1. Definér klart formålet med advisory boardet: Før du begynder at søge efter medlemmer, er det vigtigt at have en klar forståelse af, hvad du forventer af advisory boardet. Definér de specifikke områder, hvor du har brug for ekspertise og rådgivning, og hvordan advisory boardet kan bidrage til at nå virksomhedens mål.
 2. Identificér de rigtige kompetencer: Når du har defineret formålet, skal du identificere de specifikke kompetencer og erfaringer, som medlemmerne af advisory boardet skal have. Overvej hvilke færdigheder og ekspertise der er nødvendige for at løse de udfordringer, virksomheden står over for.
 3. Networking: Brug dit eksisterende netværk det vigtigt at klargøre formålet med advisory boardet. Hvad er de specifikke områder eller udfordringer, som du ønsker ekspertise og rådgivning om? Hvordan kan advisory boardet bidrage til virksomhedens succes? Ved at definere formålet kan du præcisere, hvilke kompetencer og erfaringer du skal lede efter hos potentielle medlemmer.

Hvordan afholdes møder i et advisory board?

Et advisory board er en gruppe af erfarne og ekspertpersoner inden for en virksomheds eller organisationens branche eller område. De deltager i regelmæssige møder for at give rådgivning, feedback og vejledning til virksomhedens ledelse og beslutningstagere.

Afholdelse af møder i et advisory board kræver en struktureret tilgang for at sikre en effektiv og produktiv udveksling af idéer og diskussioner. Her er nogle retningslinjer for, hvordan møder i et advisory board typisk afholdes:

 1. Planlægning: Møder skal planlægges i god tid og på forhånd, så alle boardmedlemmer kan deltage. Dette kan gøres ved at sende en formel invitation med oplysninger om tid, sted og dagsorden for mødet.
 2. Dagsorden: En dagsorden skal udarbejdes og distribueres til alle deltagere inden mødet. Dagsordenen bør indeholde emnerne, der skal diskuteres, samt angive den tid, der er afsat til hvert emne. Dette sikrer, at mødet forløber struktureret og effektivt.
 3. Udveksling af information og ideer. Her er nogle trin, der kan hjælpe dig med at afholde møder i dit advisory board: planlæg møderne i forvejen: Sørg for at planlægge datoer og tidspunkter for møderne i advisory boardet i god tid. Dette giver medlemmerne mulighed for at blokere deres kalendere og sikre deres deltagelse. Sørg for at forberede og distribuere relevante dokumenter og materialer til medlemmerne inden mødet. Dette giver dem mulighed for at gennemgå og forstå emnerne på forhånd og sikrer en mere produktiv diskussion.
 4. Facilitér diskussionen: Som mødeleder er det vigtigt at facilitere diskussionen og sikre, at alle medlemmer får mulighed for at bidrage. Skab en åben og respektfuld atmosfære, hvor medlemmerne føler sig trygge ved at dele deres synspunkter og ideer.

Hvordan bidrager advisory board-medlemmer til virksomhedens strategiske beslutninger?

Advisory board-medlemmer bidrager til virksomhedens strategiske beslutninger på flere måder. Som eksperter inden for deres respektive områder bringer de værdifuld viden og erfaring til bordet, som kan være afgørende for at træffe de rigtige beslutninger.

For det første kan advisory board-medlemmer bidrage med deres indsigt i markedet og branchetrends. De kan analysere og vurdere konkurrenternes aktiviteter, identificere nye muligheder og trusler og give råd om, hvordan virksomheden bedst kan positionere sig selv i markedet.

Derudover kan advisory board-medlemmer spille en vigtig rolle i udviklingen og evalueringen af virksomhedens strategiske mål. De kan give input og perspektiver baseret på deres erfaring fra lignende virksomheder eller industrier og hjælpe med at sikre, at virksomhedens mål er realistiske og opnåelige.

Advisory board-medlemmer kan også hjælpe med at identificere og adressere virksomhedens udfordringer og problemområder. De kan komme med forslag til forbedringer, rådgive om implementering m.m.

Hvordan kan man evaluere et advisory board’s effektivitet?

Et advisory board er en gruppe af erfarne og kompetente personer, der rådgiver en organisation eller virksomhed. Evaluering af et advisory board’s effektivitet er afgørende for at sikre, at dets arbejde bidrager til organisationens succes. Her er nogle metoder til at evaluere et advisory board’s effektivitet:

 1. Definér klare mål og forventninger: Først og fremmest er det vigtigt at definere klare mål og forventninger for advisory board’et. Disse mål kan omfatte øget indtjening, forbedret strategisk planlægning eller øget markedsandel. Ved at have klare mål kan man vurdere, om advisory board’et arbejder mod at opfylde disse mål.
 2. Vurder medlemmernes kompetencer: Evaluér advisory board-medlemmernes kompetencer og ekspertise. Sikre dig, at de har de nødvendige færdigheder og viden til at give relevant og værdifuld rådgivning. Dette kan gøres ved at gennemgå medlemmernes CV’er og tidligere erfaringer.
 3. Evaluer rådgivningens kvalitet: Vurderere klare mål og forventninger for advisory board’et. Hvad er formålet med board’et, og hvilken rolle skal det spille i organisationen? Ved at have klare mål kan man bedre evaluere, om board’et opfylder sin funktion og bidrager til organisationens succes.
 4. Indsamle feedback fra boardmedlemmer: En af de mest effektive måder at evaluere advisory board’et på er ved at indsamle feedback fra boardmedlemmerne selv. Dette kan gøres gennem en anonym spørgeskemaundersøgelse eller individuelle samtaler. Boardmedlemmerne kan vurdere, om de føler, at deres bidrag bliver værdsat og anvendt, og om de mener, at board’et har en positiv indvirkning på organisationen
 5. Vurder resultaterne: Når feedback er indsamlet, er det vigtigt at vurdere resultaterne og identificere eventuelle områder, hvor board’et kan forbedres. Er der nogle specifikke emner eller områder, hvor board’et har været særlig effektivt, eller hvor der er plads til forbedring?
 6. Mål opnåede resultater: Vurder, om advisory board’et har bidraget til opnåelsen af de definerede mål og forventninger. Dette kan gøres ved at analysere virksomhedens præstationer og identificere eventuelle sammenhænge mellem advisory board’ets rådgivning og opnåede resultater.
 7. Gennemfør benchmarking: Sammenlign advisory board’et med andre tilsvarende board’er i branchen eller organisationen. Dette kan give en reference til best practices og identificere områder, hvor advisory board’et kan forbedres.
 8. Evaluér møder og kommunikation: Evaluér kvaliteten af boardmøderne og kommunikationen mellem boardmedlemmerne. Vurder, om møderne er velstrukturerede og produktive, og om kommunikationen er åben og effektiv. Dette kan gøres ved at indsamle feedback fra medlemmerne og i sidste ende er det din beslutning om mødet har den kvalitet du forventer.

Hvordan opretholder man et godt samarbejde mellem advisory board-medlemmer og virksomhedens ledelse?

Et godt samarbejde mellem advisory board-medlemmer og virksomhedens ledelse er afgørende for at sikre en effektiv og vellykket virksomhedsstyring. Her er nogle nøglefaktorer, der kan hjælpe med at opretholde et godt samarbejde mellem disse parter:

 1. Klar kommunikation: Det er vigtigt at etablere en klar og åben kommunikationskanal mellem advisory board-medlemmer og virksomhedens ledelse. Dette kan sikre, at begge parter er opdateret om virksomhedens strategiske mål, udfordringer og beslutninger. Regelmæssige møder, opdateringer og rapporter kan være nyttige redskaber til at opretholde denne kommunikation.
 2. Gensidig respekt og anerkendelse: Der bør være gensidig respekt og anerkendelse mellem advisory board-medlemmer og virksomhedens ledelse. Det er vigtigt at anerkende advisory board-medlemmernes ekspertise og erfaring samt deres bidrag til virksomhedens succes. På samme måde skal advisory board-medlemmer respektere og anerkende ledelsens endelige gøres ved at fastlægge regelmæssige møder og kommunikationsprotokoller, hvor begge parter kan udtrykke deres synspunkter og dele information. Det er også vigtigt at sikre, at kommunikationen er præcis, tydelig og fokuseret på organisationens mål og strategier.
 3. Respekt og tillid: For at opretholde et godt samarbejde er det vigtigt at have gensidig respekt og tillid mellem advisory board-medlemmer og virksomhedens ledelse. Dette indebærer at anerkende hinandens ekspertise og bidrag, og at være åben for forskellige synspunkter og ideer. Det er også vigtigt at opbygge tillid gennem gennemsigtighed og ærlig kommunikation.
 4. Klare roller og ansvar: Det er vigtigt at have klare og definerede roller og ansvarsområder for både advisory board-medlemmer og virksomhedens ledelse. Dette hjælper med at undgå forvirring og konflikter og sikrer, at alle ved, hvad der forventes af dem.
 5. Kontinuerlig opdatering og uddannelse: For at sikre et godt samarbejde er det vigtigt for både advisory board-medlemmer og virksomhedens ledelse at være opdateret på den seneste viden og tendenser inden for deres respektive områder.

Hvem kan rådgive mig i forbindelse med sammensætning af mit Advisory Board?

Mazift Consulting er et virksomhedsrådgivningsfirma der også rådgiver i forbindelse med sammensætning af et Advisory Board.

Del artiklen :