Løbende Virksomhedsrådgivning til en fast månedlig pris

Salg af virksomhed: Komplet guide og de 4 ting du skal undgå

Salg af virksomhed er stor beslutning for en virksomhedsejere. Vi ved af erfaring at man skal tage sig rigtig god tid, ja al den tid der skal til, før man endeligt beslutter sig. Der er mange faktorer der gør sig gældende for hvornår et salg er det “rigtige” tidspunkt, men du skal først og fremmest selv være klar til at tage beslutningen.

At sælge en virksomhed kan være en kompleks proces, og det er vigtigt at have styr på alle detaljerne. Uanset om du ønsker at sælge din virksomhed på grund af skiftende markedsvilkår, personlige ambitioner eller andre årsager, er det afgørende at forberede sig på forhånd for at opnå den bedste pris og de bedste vilkår. 

I denne guide vil vi tage dig igennem de vigtigste trin i salgsprocessen og give dig seks vigtige ting, som du skal undgå for at optimere dit salg.

Det vigtigste spørgsmål ved salg af virksomhed: Er jeg klar?

Mange faktorer spiller ind når man får de første tanker om at sælge sin virksomhed bringes i spil. Det kan derfor være en god og sikker investering at få noget personlig rådgivning med på vejen. I vores fag er det at være selvstændig en livsstil vi selv har valgt, en levemåde som giver os en frihed i relation til selv at råde over vores tid, men også en dagligdag hvor det hele skal gå op i en højere enhed, tid til medarbejdere, kunder, netværk, administration og ikke mindst hele tiden fokus på økonomien, foruden stoltheden over vores håndværk, at vi gerne vil levere lidt mere end det kunderne forventer. Hverdage der aldrig er den samme som i går og en stolthed over det som man har præsteret hører også med.

salg af virksomhed - er du klar
Mazift Logo

Personlig rådgivning – 100% uforpligtende

De 4 ting du skal undgå og have styr på i forbindelse med salg af virksomhed

  1. Beslut dig for hvornår det rigtige tidspunkt er, til at du informerer dine medarbejdere. Der findes ikke et forhåndsdefineret “rigtigt tidspunkt”, men undgå at de skal høre om dine overvejelser ad omveje eller se opslaget på en virksomhedsbørs. Usikkerhed blandt medarbejderne kan føre til mindre effektivitet og engagement.

Vær derfor åben og ærlig om dine overvejelser, måske er der en blandt medarbejderne som vil købe din virksomhed?

2. Har du en bestyrelse så er det vigtigt at hele bestyrelsen står bag din beslutning om at sælge. En splittet bestyrelse er ikke et godt udgangspunkt ved et ejerskifte, det kan give en potentil køber indtryk af et paniksalg eller at der er andre grunde til at du sælger netop nu.

3. Vær helt præcis i relation til de juridiske forhold, sørg for at der ikke undervejs kan stilles tvivl om indholdet og definitionen heraf. Mundtlige aftaler eksisterer ikke længere, sørg for at have en advokat med på råd så det juridiske er som loven foreskriver og du ønsker.

Fremlæg et revideret eller helst et endelig årsregnskab og andre økonomiske aftaler, klausuler, samarbejdsaftaler, patentrettigheder m.m., så køber kan danne sig et reelt indtryk af hvilken virksomhed han/hun reelt set køber og eventuelt hvilke aftaler køber overtager som en del af handlen.

4. Præciser hvad der indgår i salget, så der på et senere tidspunkt ikke kan stilles tvivls spørgsmål til hvad det egentlig er der indgår i handlen. Udarbejd en oversigt over hvilke bygninger, produktionsudstyr, løsøre m.m. som helt præcist definerer hvad der indgår i prisen.

Har du en verserende retssag så informer køber om dette.

Og har du et A/S som du ikke ejer 100% af aktierne i, eller eksterne investorer, så involver og informer dem så tidligt som muligt om at du ønsker at sælge.

salg af virksomhed

8 andre gode overvejelser og beslutninger ved salg af virksomhed

Alder og helbred spiller i nogle tilfælde også ind i overvejelserne, det samme gør den familiemæssige del, skal et af børnene overtage eller skal jeg sælge til en ekstern køber? Og hvis jeg nu skal sælge, skal virksomheden så gøres “salgsklar”? og hvad kan jeg få for den? Skal jeg melde ud i netværket at jeg sælger eller skal jeg lade et konsulentfirma overtage hele den praktiske del? Hvad skal jeg så bruge al den fritid til bagefter? Er jeg virkelig klar til at sælge mit livsværk nu? eller skal jeg gøre klar til salg? Eller er det faktisk nu at jeg føler mig klar til at træffe et af mit livs største beslutninger, nemlig at sælge min virksomhed?

En ting er helt sikker, brug al den tid du selv mener der skal til før du træffer det ene eller andet valg. Og husk at tage med i dine beslutninger, om du vil tilbyde den nye ejer at være med en aftalt tid efter overtagelsen? eller din sidste dag på kontoret er når købsdatoen indtræder. Nogle bruger flere år på at forberede sig på et salg, andre føler sig helt sikre frem til selve dagen hvor handlen skal ske.

1. Er timingen rigtig?

Et vigtigt punkt er timingen for hvornår interesserede er parate til at købe. I opgangstider og stigende efterspørgsel efter netop de produkter eller serviceydelser din virksomhed tilbyder, ja så det lettere at finde en potentiel køber, salgsprocessen bliver kortere, køber har kapitalen og der er en mulighed for at du får en lidt højere vurdering. Køb og salg af virksomheder er i realiteten en markedsplads hvor sælger og køber skal mødes.

Er det nedgangstider er der risiko for at ovennævnte faktorer spiller ind og i sidste ende påvirker dette naturligvis prisen.

Du har måske selv et så solidt kendskab til din branche at du ved hvornår et virksomhedssalg vil være optimalt og mulighederne tilstede.

2. Er det en fordel med et generationsskifte?

For mange virksomhedsejere er det et stort ønske og en glæde at et nært familiemedlem vil købe virksomheden og på den måde føre livsværket videre.

Men et generationsskifte er en kompleks proces og det er vigtigt at overveje og undersøge alle juridiske og økonomiske aspekter, herunder de skattemæssige.

Og jo før man går i gang med at planlægge et generationsskifte, jo bedre.

Foruden alle de ovennævnte processer så er der også den personlige del, at sælge til et familiemedlem – hvad betyder det for familie relationerne? Bliver en foretrukket frem for en anden og er det så slut med de hyggelige familie frokoster?

Mange oplever at penge kan splitte familier ad, så vi anbefaler at dette aftales skriftligt på forhånd så begge parter er enige om at det er sådan vi gør det.

Ser man generelt på udviklingen af generationsskifter så forventer man at færre unge vil være interesserede i at købe familiens virksomhed fremover, og specielt hvis den er placeret i et geografisk område med begrænset vækstmuligheder.

Derudover så er det ikke nemt at købe sig ind i en virksomhed i dag, bankerne er ikke så låne og risikovillige som for bare 5 år siden og kræver sikkerhed i form af bygningerne og personlig hæftelse, så hvordan betalingen skal foregå er det også vigtigt at afstemme internt, inden generationsskiftet påbegyndes. Der findes ikke et decideret speciale indenfor dette område, men det kræver stor tålmodighed at have en bank med indover et salg.

3. Klar til salg

Når du har besluttet dig for at sælge din virksomhed, er det en fordel at tilknytte et konsulentfirma til at guide og hjælpe dig hele vejen igennem processen. Konsulent firmaet danner sig et overblik over Dels kræver det tid at kontakte, og vedligeholde og løbende tage kontakten til, bank, revisor, advokat, konsulentfirmaet eller mægleren, tid der skal tages ud fra en i forvejen travl arbejdsdag med fokus på det at drive virksomheden og sørge for at kunderne er tilfredse. En salgsproces, hvis man selv varetager den, kan godt fjerne en del af fokus fra den daglige drift.

4. Tag en virksomhedsrådgiver med på råd

Det er ofte en fordel at tage en ekstern selskabs-/virksomhedsrådgiver med i såvel overvejelsesfasen som når beslutningen om at sælge endelig er taget. En af fordelene er at rådgiveren deler ud af sin viden om det at overdrage eller sælge sin virksomhed, uden at have følelserne med. Rådgiveren kan derfor danne sig et overblik over de indledende faser, forudsætningerne, udarbejde prissætning og vurdering af fast ejendom i samarbejde med den lokale mægler, forberedelse af selve overdragelsen, definere jeres fælles succes kriterier og udarbejde en plan som sikrer at overdragelsen eller salget bliver mindre kompliceret end hvis du selv går i gang.

5. Lav en klar aftale med dem der skal sælge din virksomhed

Hele denne proces, de forskellige faser, varetages i dag typisk af et virksomhedskonsulentfirma og sørg for at aftal deres honorar på forhånd, så du pludselig ikke får en regning som er langt udover det du troede var aftalt. Typisk betaler man 25.000 kr. – 75.000 kr. ved salgsaftalens indgåelse og et aftalt beløb når kontrakten er underskrevet og virksomheden solgt. Sørg for at have alle indgåede aftaler på skrift og læs kontrakten igennem og står der noget med småt, så find en anden virksomhedskonsulent. En aftale skal være enkel, som aftalt og letforståelig for begge parter.

Professionelle virksomhedsmæglere, virksomhedssælgere, sender dig løbende opdatering om hvilke tiltag de har gjort, hvem de har været i kontakt med, indkalder dig løbende til møder med de forskellige involverede partnere, kort sagt er det vigtigt at du føler dig som en del af processen og husk at i sidste ende er det dig, og kun dig, der kan acceptere et tilbud.

6. Optimer virksomheden før du sælger

I dag har man mulighed for at klargøre sin virksomhed til salg, det vil sige at køber overtager en, på alle måder, optimeret virksomhed som han/hun kan køre fortsætte driften af fra overtagelses datoen. Det er typisk et virksomhedskonsulent firma der får opgaven og formålet er at få mere for din virksomhed. Med en grundig salgsmodning sikrer du, at du ikke at bliver en del af den kedelige statistik, der viser, at op imod 70% af alle virksomhedssalg ikke bliver gennemført.

Salgsmodning optimerer virksomheden, eliminerer eventuelle risici og fremhæver styrkerne, så din virksomhed bliver mere attraktiv i en salgssituation.

7. Salgsforberedelsesprocessen

Hele processen fra udarbejdelse af salgsmateriale med foto og en video, fastsættelse af salgsprisen, den du forventer og den som markedet vil betale, den løbende kontakt til alle involverede parter og ikke mindst hele salget, sælges inventar og biler med?, er der allerede en kollega som måske kan være interesseret hvis prisen er “rigtig”? Eller en anden kollega/konkurrent der ser virksomhedskøbet som en passende udvidelse af sin egen.

8. Nøglemedarbejdere

I dag er det en stor fordel for dig som skal sælge, hvis dit nuværende personale følger med og har du en ansat som har kompetencerne til at være daglig leder efter et salg, så er det absolut en fordel som betyder meget for prisen og dermed køber. Det kan også være ansatte som har special viden eller kendskab, storkunde kontakter eller lignende og som dermed spiller en vigtig rolle for virksomheden.

Jo hurtigere køber kan fortsætte driften efter overtagelsen, jo bedre, og i mange mindre byer og lokalområder kender kunderne medarbejderne og dermed bærer de firmaånden videre til det nye selskab. Det gør overgangen og tilliden til den nye ejer større. Jo tidligere du udvælger og sikrer dine nøglepersoner følger med i en handel, jo bedre. Selvfølgelig kan du havne i en situation hvor køberen ikke vil overtage personalet men i stedet lukke virksomheden, men det er uanset hvad, købers beslutning.

salg af virksomhed kontrakt
Mazift Logo

Personlig rådgivning – 100% uforpligtende

Hvordan evaluerer man virksomhedens værdi, før man sælger den?

At evaluere virksomhedens værdi er en kompleks proces, som kræver en grundig analyse af en lang række faktorer. Før man beslutter sig for at sælge sin virksomhed, er det vigtigt at få en klar fornemmelse af dens økonomiske og strategiske situation.

For at evaluere virksomhedens værdi kan man starte med at analysere dens økonomiske resultater og fremtidsudsigter. Dette kan omfatte en undersøgelse af virksomhedens indtjening, udgifter, balance samt cash flow. Derudover kan man også analysere virksomhedens markedsposition og konkurrenceevne, herunder dens unikke salgsproposition og differentieringsfaktorer.

Det er desuden vigtigt at inddrage eksterne faktorer som markedstrends og lovgivningsmæssige forhold, da det kan have stor indflydelse på virksomhedens fremtidige værdi. Endelig kan man også overveje at få professionel assistance fra en konsulent eller advokat, som kan hjælpe med at evaluere virksomhedens værdi og sikre en vellykket salgsproces.

Alt i alt er evaluering af virksomhedensværdi en vigtig proces, som kræver stor opmærksomhed og ekspertise. Det er vigtigt at have en klar forståelse af virksomhedens styrker og svagheder, samt de eksterne faktorer, der kan påvirke dens værdi. Samtidig er det også vigtigt at have en realistisk forventning om, hvad virksomheden kan opnå i en salgsproces.

For at undgå fejl og udfordringer i salgsprocessen, er det også vigtigt at undgå visse ting. Disse inkluderer blandt andet at undervurdere virksomhedens værdi, manglende forberedelse til salgsprocessen, mangel på klare ledelsesstrukturer og dokumentation, og at lade personlige følelser påvirke beslutningerne i salgsprocessen. Ved at undgå disse faldgruber, kan man øge chancerne for en succesfuld salgsproces og opnå den bedst mulige pris for sin virksomhed.

Hvordan kan man få maksimal pris for salg af en virksomhed?

At få maksimal pris for salg af en virksomhed kræver en omhyggelig strategi og planlægning. Her er nogle trin, du kan tage for at øge din salgspris:

1. Forbered din virksomhed til salg: Potentielle købere vil gerne se, at virksomheden er klar til overtagelse. Sørg for at have en klar og organiseret dokumentation og en sund økonomisk situation.

2. Maksimér din virksomheds værdi: Undersøg måder at øge værdien af din virksomhed, såsom at diversificere dine produkter eller services eller forbedre din markedsføring.

3. Find de rigtige købere: Identificer de rigtige købere, som vil være villige til at betale en høj pris for din virksomhed. Købere kan inkludere andre virksomheder i din branche, private investorer eller venturekapitalister.

4. Skab en konkurrence mellem købere: Vær proaktiv i at skabe konkurrence mellem potentielle købere for at øge salgsprisen. Dette kan inkludere at sende din virksomheds dokumentation til flere interesserede købere eller at holde en auktion eller budgivning.

5. Forhandl med køberne: Når du har identificeret en eller flere interesserede købere, er det tid til at forhandle om salgsprisen og betingelserne for salget. Husk at have realistiske forventninger og ikke sælge dig selv eller din virksomhed kort.

6. Få professionel assistance: En konsulent eller advokat kan hjælpe dig med at evaluere virksomhedens værdi, identificere potentielle købere og forhandle med dem på dine vegne. Det kan være en god idé at få professionel assistance for at sikre en vellykket salgsproces og opnå den bedst mulige pris for din virksomhed.

Mazift Logo

Hør hvordan vi gør 100% uforpligtende

Hvordan kan man reducere risici i forbindelse med salg af en virksomhed?

At sælge en virksomhed kan være en kompleks proces, der kræver en omhyggelig planlægning for at minimere risiciene og maksimere resultatet. Her er nogle af de vigtigste trin, man kan tage for at reducere risikoen i forbindelse med salg af en virksomhed:

1. Forbered din virksomhed

før du begynder at sælge din virksomhed, bør du sørge for at have en solid forretningsplan og dokumentation klar. Det omfatter finansielle regnskaber, juridiske dokumenter og andre relevante oplysninger, der kan hjælpe potentielle købere i at træffe en beslutning.

2. Identificer potentielle købere

sørg for at gøre din virksomhed synlig for potentielle købere ved at markedsføre din virksomhed på relevante platforme og netværke med relevante personer. Det kan også betale sig at tale med mæglere og ejendomsinvestorer, der kan give dig adgang til et bredere netværk af købere.

3. Udfør en grundig due diligence

Når du har identificeret en potentiel køber, er det vigtigt at udføre en grundig due diligence for at minimere risikoen for juridiske eller finansielle udfordringer senere i salgsprocessen. Det indebærer ofte at undersøge køberens finansielle evner, tidligere transaktioner og referencer for at sikre, at de er en pålidelig og troværdig køber.

4. Sørg for at have en klar og præcis kontrakt

En klar og præcis kontrakt kan reducere risikoen for misforståelser og retssager senere i processen. Det er vigtigt at sikre, at alle betingelser for salget er tænkt igennem og tydeligt beskrevet i kontrakten, og at alle parter er enige om dette.

5. Få professionel rådgivning

Som nævnt tidligere, kan det være en god idé at søge professionel assistance fra en konsulent eller en advokat for at sikre en vellykket salgsproces. De kan hjælpe med at minimere risikoen, sikre at alt er tænkt igennem, og skabe en klar og præcis kontrakt, der opfylder alle parteres behov.

Ved at følge disse trin kan du reducere risikoen for juridiske og finansielle udfordringer i forbindelse med salg af din virksomhed. Det er også vigtigt at undgå nogle fælles fejltagelser, som kan skade salgsprocessen og føre til et lavere salgspris.

Konklusion

Salg af virksomhed kan være en kompleks og omfattende proces, som kræver grundig planlægning og strategisk tænkning. Det er afgørende at have en klar forståelse af de forskellige faktorer, der påvirker en virksomheds værdi, og at undgå de fælder, der kan føre til tab af værdi eller endog fiasko. I denne artikel vil vi give en komplet guide til salg af virksomhed og identificere de 6 ting, du skal undgå for at sikre en succesfuld transaktion. Vores mål er at hjælpe dig med at navigere gennem processen og opnå den bedst mulige pris for din virksomhed.

Del artiklen :