Virksomhedsplan

Du skal have en plan

Et vigtigt redskab

En plan er et vigtigt arbejdsredskab for at skabe en succesfuld virksomhed/koncern.

Mange virksomheder er blevet mødt med en skabelon for at have noget der kan præsenteres overfor banken men en plan er langt mere end dette.

Det er vanskeligt at lave en virksomhedsplan og det kan ikke lade sig gøre uden brug af netværk, revisor, bestyrelse og meget andet. Derfor vælger nogle virksomheder at etablere professionelle bestyrelser men det kan være svært at finde medlemmer med tilstrækkelig viden og netværk.

Hvorfor er en virksomhedsplan vigtig?

Hvorfor er en virksomhedsplan vigtig?

  1. Det bliver et arbejdsredskab som ledelsen kan bruge i den daglige drift og i forbindelse med vigtige beslutninger herunder investeringer og finansiering. Planen skal løbende opdateres.
  2. Flere eksterne enheder herunder bank, Skat, større leverandører, større kunder og ikke mindst nøglemedarbejdere i virksomheden kan have behov for at virksomheden har en plan.
  3. Årsagen til at en virksomhedsplan ikke blot er at udfylde felter i en skabelon er at banken har behov for oplysninger omkring større transaktioner i forhold til AML. Mulige investeringskilder har behov for en plan inden de tilbyder finansiering. Leverandører kan have behov for en plan hvis de skal yde kredit. Der bør ligge en kreditpolitik overfor kunder som afgør hvem skal have kredit og hvordan man foretager en kreditvurdering samt hvor stor risiko kan virksomheden bære.
  4. Ejers privatforhold skal også løbende vurderes sådan at private udtræk ikke sker uden en forudgående vurdering. Derfor vil et punkt også være hvad er ejers planer både nu og på sigt.
  5. Planen skal indeholde etiske overvejelser herunder klima, kriser, forsyningskæder og fastholdelse af medarbejdere.
  6. I vores fælles samarbejde vurderer vi løbende hvor at virksomheden/koncernen er i dens livsfase. Det kan være opstart, udvikling til næste niveau, gå internationalt, konsolidering og generationsskifte. Med en stor erfaring kan vi tilbyde sparring og netværk under svære situationer herunder rekonstruktion, krisehåndtering, udvikling af forretningen og generationsskifte. Hvis der er behov for møder med nøgleansatte har vi erfaring i dette og vi holder gerne foredrag hvis dette giver mening.

Hvad kan vi tilbyde i relation til din virksom-heds-plan?

Mazift kan tilbyde en løbende opdatering af virksomhedsplanen, sparring uden etablering af professionel bestyrelse, dialog med alle eksterne enheder herunder bank, leverandører, kunder, og offentlige myndigheder. Vi bruger vores netværk til virksomhedens konkrete situation men lægger vægt på at langvarigt samarbejde. Som en del af vores arbejde vil vi orientere om væsentlige ændringer i markedet med nyhedsbrev.

Vi tilbyder løsning af konkrete problemstillinger eller som en løbende sparring med enten en løbende løsning eller en klippekortsløsning.

Endvidere lægger vi vægt på at virksomheden når som helst kan stoppe vores aftale enten i en kortere periode eller permanent uden varsel.

Vi kan lige nu tilbyde en klippekortsløsning med 10 timer til kr. 12.500 (ex. moms)

For konkrete større opgaver aftaler vi en fast pris.

Første møde er altid gratis og på dette møde starter vi med at opbygge virksomhedsplanen.

Ud over fysiske møder vil der løbende være mulighed for telefonkontakt.

Vi underskriver tavshedsaftale og overholder GDPR.