Turn Around

Turn Around af din virksomhed

Vi har knowhow og ekspertisen

Når man som virksomhedsejer befinder sig i en alvorlig økonomisk situation, hvor virksomhedens fortsatte drift er i fare, kan det være svært at bevare overblikket.

Der kan være mange grunde til at man er havnet i denne situation, men uanset årsagerne, så er det vigtigt at få klarlagt alle de muligheder der er, for at virksomheden kan drives videre.

Handlingsplan, kort og langsigtet

Vigtigheden af at have sit pengeinstitut med i løsningsforslaget er ofte det grundlæggende kriterie for at kunne videreføre virksomheden.

Vi ved præcist hvilket økonomisk baggrundsmateriale kreditafdelingerne i pengeinstitutterne kræver forelagt for at kunne revurdere virksomhedens økonomiske situation

Processen

Før, under og efter implementeringen af en ny Turn Around plan, kan virksomheden fortsat trække på vores resurser. I en virksomhed hvor likviditeten i forvejen er under pres, er vi naturligvis klar over at det kan være svært at dedikere økonomiske midler til vores indsats.

Vi er naturligvis heller ikke interesserede i at forværre virksomhedens akutte likvide situation, så det er derfor vigtigt at afregning sker efter aftale.

Kontakt os for en uforpligtigende samtale.