Facilitator

Vi stiller de rigtige spørgsmål

Gør det lettere

Ordet facilitator kommer af det latinske facilis, der betyder let eller nemt.

At facilitere er altså at gøre noget lettere.

En god facilitator gør det lettere at finde løsninger ved at stille spørgsmål, der får folk i gang med at tænke. Det er svært at påtage sig den rolle, når man allerede er mødeleder, så søger du en facilitator der på en professionel og elegant måde skal gøre mødet mere effektivt, og gerne med lidt humor ind i mellem, så er du meget velkommen til at kontakte vores Per Andersen.

Vi tilbyder

Per har, foruden selv løbende at holde foredrag for banker, deres kunder samt erhvervsforeninger, opbygget temaorienterede workshops indenfor bl.a. salgs området, så kender han betydningen af at have en facilitator og de krav man kan stille hertil.

Facilitatorens fornemste opgave er at åbne, ordne og lukke de punkter som fremgår af dagsordenen.

Facilitatorens opgave er også at anerkende og lytte til den igangværende dialog, men fastholde at der hele tiden er fokus på indholdet, at det der drøftes, er relevant for punktet. Facilitatoren skal hele tiden bevare overblikket i relation til emnet som drøftes under det pågældende punkt.

Facilitatorens opgave er også hele tiden at fastholde gruppedynamikken, sikre sig at deltagerne hver for sig bliver hørt og får mulighed for at komme med deres input.

En rutineret facilitator forstår desuden at udvikle

Onlinemøde-facilitator

Vi tilbyder at være jeres online møde facilitator. Her stilles der lidt andre krav end ved de rent fysiske møder. Facilitatorens fornemste opgave er også her at sørge for de grundlæggende punkter er på plads, overholde tidspunkter, fastholde debatpunkterne til det der nu skal drøftes, men ved online møder er det den personlige markering på skærmen der især skal holdes øje med og ikke mindst skal fokus være på at give talerne, i størst muligt omfang, tid til at komme med deres input og på en elegant og neutral måde sørge for at emnet fastholdes.