Administration og bogføring for små og mellemstore virksomheder

Vil du hellere fokusere på at pleje dine eksisterende kunder og udvide kundekredsen?

Så lad os overtage hele din administration og/eller bogføring.

Har din virksomhed behov for ekstern administration?

Vi kan overtage hele din administration og sørge for at fakturaer bliver betalt, bilag konteres og bogføres. Du får en månedlig management rapport, hvori du hurtigt kan danne dig et overblik over hvordan det reelt set går din virksomhed.

 • Bilag i forhold til bogholderiet og bogføringen
 • Fakturering
 • Rykning af debitorer
 • Udarbejdelse af og løbende vedligeholdelse af budgetter
 • Udarbejdelse af likviditetsoversigt
 • Lagerstyring
 • Markedsføring, efter aftale

Lad os bogføre for dig – så sparer du både tid og penge

Bogførings- & regnskabskravene er steget voldsomt de senere år, og for mange SMV-virksomheder bruger ejeren ofte op til 60% af sin tid på hele bogføringsområdet, 60% som i stedet bl.a. kan bruges til at skaffe nye kunder, samt vedligeholde og udbygge de eksisterende.

Overlad din bogføring til os, så sørger vi for at du hver måned for en samlet oversigt over din økonomi.

Fast kontaktperson

Hos os får du den samme kontaktperson igennem hele samarbejdsforløbet.

Dette sikrer begge parter et grundigt kendskab til virksomheden, øget fortrolighed og derved baggrund for at finde løsninger hele vejen igennem forløbet.

Endvidere får du din egen mailadresse her hos os, på den kan du sende os alle bilag, kvitteringer m.m. indscannede, du er også velkommen til at sende dem med alm. post,

En månedsbalance giver overblik

Overlad trygt hele bogføringen til os, vi sørger for at dine bilag påføres de lovpligtige bemærkninger, fakturaer bliver betalt, debet og kreditposterer, afstemmer saldo m.m.
Hver d. 8, i den efterfølgende måned, fremsender vi dig månedsbalancen og såfremt du ønsker, kommenterer vi udviklingen, sådan overordnet set:

 • Er salget steget?
 • Er lagerværdien øget?
 • Er debitormængden for lille?
 • Hvordan er udviklingen i selskabet generelt?

Månedsbalancen bliver derfor et vigtigt redskab for ejeren, for dels at se hvor virksomheden befinder sig her og nu, og ikke mindst i forbindelse med at se om f.eks. markedsføringstiltag, nedsatte priser m.m. økonomisk set også giver det resultat man forventer.

Budget og månedsbalance

Med en månedsbalance for du desuden også mulighed for at se hvor du ligger i forhold til dine budgetter.

Et velgennembearbejdet drifts-, likviditets- og resultatbudget som viser sig at ligge tæt på de resultater som virksomheden opnår måned efter måned, giver også virksomhedens eksterne samarbejdspartnere, pengeinstitut, revisor, øget tillid og respekt. Dette gælder såvel i gode som i evt. mindre gode tider.

Har du et projekt eller har du spørgsmål, så hører vi meget gerne fra dig.

ADRESSE

Slangerupgade 62M
3400 Hillerød